Noord Brabants Archeologisch Genootschap

Welkom op de website van de stichting Noord-Brabants Archeologisch Genootschap (NBAG). De stichting is in 2013 opgericht op initiatief van de Sectie Archeologie van het Noordbrabants Genootschap. Het doel van de stichting is de kennis over de archeologie van Noord-Brabant te bundelen en te verspreiden. De stichting stimuleert en ondersteunt de belangstelling voor archeologie en betrokkenheid van inwoners van Noord-Brabant.
Agenda


Zondag 24 maart 2024 - Voorjaarsstudiedag

Thema: Archeologie: verbinden en beleven ( programma ).
Het is gelukt om weer een mooi programma voor u samen te stellen. Onlangs heeft Nederland het Verdrag van Faro ondertekend. Het verdrag van Faro stelt de mens en de samenleving centraal en hún relatie met erfgoed. Mensen moeten kunnen meedoen en meebeslissen. Maar hoe doen we dat? Het blijkt dat we hier in Noord-Brabant al volop mee bezig zijn. Regelmatig kan het publiek meegraven en zelf op zoek gaan naar archeologische schatten. Op veel plekken heeft de archeologie een plekje in de openbare ruimte gekregen. Bij het Prehistorische dorp in Eindhoven waan je je in vroegere tijden. En zelfs een vuilnisbelt blijkt interessant te zijn. De lezingen worden gepresenteerd door vijf deskundigen, die ieder op hun eigen wijze proberen het archeologische verhaal bij de mensen te brengen

Locatie:
Groot Tuighuis Bethaniestraat 4 5211 LJ ’s-Hertogenbosch

De kosten bedragen € 30 per persoon, contant te betalen in de zaal. Bij deze prijs is koffie, thee en de lunch ( broodjes en soep) inbegrepen. In verband met de lunch is het noodzakelijk dat u uw aanmelding vóór 18 maart 2024 stuurt naar: nbgarcheologie@gmail.com

VerslagenVerbinden en beleven. Hoe kunnen we het verleden bij de mensen brengen?

Onlangs heeft Nederland het Verdrag van Faro ondertekend. Het verdrag van Faro stelt de mens en de samenleving centraal en hún relatie met erfgoed. Mensen moeten kunnen meedoen en meebeslissen. Maar hoe doen we dat? Het blijkt dat we hier in Noord-Brabant al volop mee bezig zijn. Regelmatig kan het publiek meegraven en zelf op zoek gaan naar archeologische schatten. Op veel plekken heeft de archeologie een plekje in de openbare ruimte gekregen. Bij het Prehistorische dorp in Eindhoven waan je je in vroegere tijden. En zelfs een vuilnisbelt blijkt interessant te zijn. De lezingen worden gepresenteerd door vijf deskundigen, die ieder op hun eigen wijze proberen het archeologische verhaal bij de mensen te brengen.


( 24.03.2024 - programma )


Steentijd, hedendaagse inzichten over onze voorouders.

Onlangs is het rapport van de steentijd opgraving Zevenbergen-Terheijden verschenen. Het NBAG heeft de primeur om de onderzoeksresultaten aan u te tonen. In het RMO was onlangs een zeer bijzondere tentoonstelling te zien over Doggerland. Dit gebied kennen we nu als de Noordzee en is een archeologische schatkamer uit de Steentijd. Deze lezingen en de andere lezingen worden gepresenteerd door een viertal deskundigen die ieder op hun specialisatie toppers zijn.


( 05.11.2023 - programma )Contactdag 19 april 2023

Na lange tijd was er weer een mogelijkheid om een contactdag te organiseren. De contactdag van het Noord-Brabants archeologisch Genootschap vond dit jaar plaats in Oss, in samenwerking met het opgravingbedrijf Archol bv, de universiteit van Leiden en de gemeente Oss, waarvan de laatste als gastheer fungeerde.


Pioniers en opponenten. Verschillende inzichten in de archeologie.

Pioniers en opponenten. Verschillende inzichten in de archeologie. De Noord-Brabantse archeologie bestaat al geruime tijd. Zo hebben beroemde Nederlandse archeologen als pioniers de Noord-Brabantse prehistorie ontdekt en beschreven. Veelal waren deze pioniers ook opponenten met verschillende inzichten. En verschillende inzichten zijn van alle tijden, ook vandaag nog bijvoorbeeld met betrekking tot de gehanteerde vuursteenbewerking van de prehistorische vuursteensmeden…. Hoe kijken de specialisten van vandaag daar nu tegenaan? Welke theorieën liggen nog open voor discussie en hoe ging vroeger dat debat?


( 26.03.2023 - programma )


Diepgravend wetenschappelijk nieuws. Recente archeologische promotieonderzoeken.

Tijdens de Covid-pandemie draaide de wereld door. Tijdens deze beroerde periode zijn voor de Noord-Brabantse archeologie belangrijke promotieonderzoeken succesvol verdedigd. Vijf kersverse doctoren hebben tijd gevonden om hun kennis met ons te delen. Alle vijf de voordrachten brengen verrassend nieuwe visies op het verleden van het Brabantse platteland en hoe het daar toen aan toeging. Het Brabantse platteland: van onderen!


( 20.11.2022 - programma )


Omgrachte huizen en kastelen

Kastelen spreken erg tot de verbeelding maar niet alle kastelen waren even groot en indrukwekkend. Lagere adel en herenboeren bewoonden zogenaamde moated sites, stenen huizen omringd met een gracht maar verder nauwelijks verdedigbaar.


( 03.04.2022 - programma )


Merovingers tussen hemel en aarde, in het gebied tussen Maas en Schelde

Het project 'Rural Riches' van de Universiteit Leiden brengt een nieuwe visie op de Merovingische economie, grafritueel, uitwisseling en artisanale productie na de val van het Romeinse Rijk.


( 07.11.2021 - programma )


Landelijke wonen in prehistorisch en historisch Brabant
Recent archeologisch onderzoek in Noord-Brabant, waarbij vondsten en ideeën geleid hebben tot nieuw inzicht over landelijk wonen.

( 03.11.2019 - programma )


3000 jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant
Onderzoek naar locatiekeuze en bewoning tussen 1500 voor en 1500 na Chr. op basis van archeologisch onderzoek in het 'Malta' tijdperk.

( 14.04.2019 - programma )


Toponiemenonderzoek en archeologie
De studie van de herkomst van plaatsnamen of zogenaamde toponiemen is een uitdagend onderzoeksveld dat meer inzicht verschaft in de historie van een bepaalde locatie.

( 09.12.2018 - programma )


Nieuwe Onderzoekstechnieken - Nieuwe inzichten
Het afgelopen decennium hebben nieuwe technieken op het gebied van chemie, biologie, natuurkunde, geo-informatica en computertechnologie, de archeologie enorm vooruit geholpen.

( 25.03.2018 - programma )


Best-Aarle, bijzonder cultuurlandschap met eeuwenoude bewoning
Bijzondere vondsten tijdens archeologische en bouwhistorische onderzoeken in de afgelopen jaren hebben geleid tot nieuwe inzichten over de Middeleeuwen en Nieuwe tijd.

( 12.11.2017 - programma )


Westelijk Noord-Brabant in het Malta-tijdperk
Wat heeft het archeologisch onderzoek dat in de periode van 1997-2013 in westelijk Noord-Brabant is uitgevoerd, allemaal opgeleverd?

( 07.05.2017 - programma )


De steentijd, nieuwe vondsten, nieuwe inzichten
Diverse onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd waarbij vondsten tot nieuwe inzichten over de steentijd hebben geleid.

( 20.11.2016 - programma )


Van WOII tot Caesar, archeologie van oorlog en conflict in Noord-Brabant
Archeologisch onderzoek naar Schansen, vestingwerken en slagvelden uit verschillende periodes komt steeds beter in beeld.

( 03.04.2016 - programma )


De vroege Middeleeuwen in Brabant
De Vroege Middeleeuwen werden 'donker' genoemd door gebruiken en praktijken die een stap achteruit leken te zijn en omdat er bijzonder weinig over deze periode bekend was.

( 02.11.2015 - programma )


Noord-Brabantse kastelen, nieuwe ontwikkelingen
in archeologisch en bouwhistorisch onderzoek
Kasteel Helmond, burcht Strijen bij Oosterhout en de Hofstede van Drimmelen, waterburcht Giessen, de vroege burchten in het hertogdom Brabant en het fenomeen kasteel.

( 29.03.2015 - programma )


Brabant onder water, het eerste begin
en verdere ontwikkeling van landbouw in Noord-Brabant
Brabant heeft een maritiem cultuurlandschap met o.a. beekdalen, rivierengebieden, het verdronken landschap in West Brabant en het waterlandschap in de Langstraat.

( 02.11.2014 - programma )


Boeren vanaf de prehistorie
Van ard en akker: de akkerbouw van de Nederlandse metaaltijden, een archeobotanische en palynologische kijk op de landbouwgeschiedenis van Noord-Brabant, Over gerst en gierst, koriander en koeien. Voedselproductie en -consumptie in de Romeinse tijd, een nieuw verleden voor Veldhoven, agrariërs en archeologen als bondgenoten.

( 06.04.2014 - programma )


Mens en dier in de Brabantse Archeologie
Van faunareconstructie uit de riviervalleien van Dommel en Aa tot genetische analyse van honderden Middeleeuwse skeletten en de bourgondische eetgewoonten van de Heren van Rode en de Nassau's in Breda.

( 03.11.2013 - programma )


Archeologie en historie van Geertruidenberg
Lezingen over middeleeuws Geertruidenberg en in de middag bezichtiging van enkele fraaie bezienswaardigheden zoals het gerestaureerde, raadselachtige zwaard in het museum De Roos en koopmanshuizen op de markt.

( 25.05.2013 - programma )


Oud aardewerk, nieuwe inzichten
Aardewerk uit de late prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen en nieuwe tijd.

( 24.03.2013 - programma )


Vier recente grootschalige opgravingen in Noord-Brabant
Eindrapportage van de archeologisch projecten in Uden, Oosterhout, Nistelrode en Berkel-Enschot. De opgravingen in deze plaatsen hebben de kennis van de Noord-Brabantse archeologie sterk vergroot.

( 21.10.2012 - programma )


Archeologie en historisch landschap in het dal van de Kleine Beerze
Lezingen over de landschaps- geschiedenis en over de archeologie van het dal van de Kleine Beerze en een fietsexcursie langs een aantal markante plekken in het gebied Vessem / Hoogeloon.

( 12.05.2012 - programma )


Nieuw licht op oude vondsten
Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan (1837-2012) van het NBAG, lezingen over drie 20e-eeuwse opgravingen in zuid Nederland: de middeleeuwse grafvelden van Bergeijk, Maastricht en Posterholt.

( 25.03.2012 - programma )


Beekdalen, schatkamers van het verleden
Archeologie en Beekdalen, de betekenis van beekdalen voor menselijke aanwezigheid in een dekzandlandschap. Reconstructie van de Romeinse villa van Hoogeloon.

( 06.11.2011 - programma )


Grafheuvels en wijstgronden
Een combinatie van natuur en archeologie: Bezoek aan een grafheuvel complex uit de ijzertijd en een aardkundig monument, wijstgronden met vreemde waterhuishouding.

( 24.09.2011 - programma )


Onderzoek van de 2e Wereldoorlog
Belang en betekenis van de Archeologie van de 2e Wereldoorlog, archeologie van de Tweede Wereldoorlog in de praktijk, de Luftwaffe onder de grond, rondleiding kamp Vught.

( 10.04.2011 - programma )


Archeologie en cultuurlandschap in Noord-Brabant
Brabantse cultuurlandschappen, Dorpsverplaatsingen Het rivierengebied werd door bedijkingen steeds gevaarlijker, vanaf de 16e eeuw verlieten veel mensen de streek omdat de dijklasten te zwaar werden (spa-steking) Bosgeschiedenis van Brabant, Wegen en Wegenpatronen, Gebruik van gemeene gronden.

( 31.10.2010 - programma )


De archeologie van Oosterhout
archeologie Oosterhout, Oosterhout in de middeleeuwen, Pottenbakkers van Oosterhout, Bezoek aan de opgravingen op De Contreie.

( 20.06.2010 - programma )


Opkomst van steden in Noord-Brabant
Geertruidenberg, laat middeleeuwse stad te midden van het veen. Bergen op Zoom: zand en veen op de Brabantse wal De stad van de heer van Breda, Eindhoven, stad en platteland in de late middeleeuwen, 's-Hertogenbosch, een middeleeuwse "boomtown" op de grens van het Hertogdom, Achthonderd jaar steden in Noord-Brabant.

( 28.03.2010 - programma )


Verdedigen en aanvallen
Geertruidenberg, laat middeleeuwse stad te midden van het veen. Bergen op Zoom: zand en veen op de Brabantse wal De stad van de heer van Breda, Eindhoven, stad en platteland in de late middeleeuwen, 's-Hertogenbosch, een middeleeuwse "boomtown" op de grens van het Hertogdom, Achthonderd jaar steden in Noord-Brabant.

( 15.11.2009 - programma )


Contactdag
Archeologie in Tilburg, bezoek aan diverse opgravingen.

( 27.06.2009 - programma )


Begrafenisrituelen
Begrafenisrituelen in de Late Prehistorie, Veranderingen in grafrituelen en begraaf- gemeenschappen in de Romeinse tijd in het Brabantse en Gelderse rivierengebied, over kisten, kruisjes en kerkhoven: Begravingsrituelen tussen 1000 en 1850

( 29.03.2009 - programma )

Archeologische kroniek


In deze archeologische kroniek worden recente opgravingen en vondsten uit de provincie Noord-Brabant gepresenteerd aan iedereen die er belangstelling voor heeft:

Zo werkt het: Door de muisknop ingedrukt te houden kun je de kaart verschuiven.
Wanneer je op een pin klikt verschijnt beknopte informatie. Klik onderaan op 'Link artikel' om naar het artikel te gaan.
Op de website die nu wordt geopend verschijnt midden bovenin een vlak waar op verschillende manier bij het artikel komt.
Je kunt op het vergrootglas klikken, links in de verkleinde afbeelding, of op downloaden

Op volledig scherm weergevenTwee middeleeuwse boerderij-erven te Geldrop


Van 28 tot 30 november 2011 heeft BAAC bv een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven met aansluitend een archeologische opgraving uitgevoerd in het plangebied Geldrop Genoenhuis 33.
Lees meer

Reusel was ooit een groot Romeins dorp


Bij opgravingen aan de zuidkant van Reusel in 2008 en opvolgende jaren, zijn sinds 2008 de resten van een groot Romeins dorp tevoorschijn gekomen. In totaal zal de nederzetting ongeveer 35 huizen uitgespreid over een periode van ruim 300 jaar hebben geteld. Daarmee behoort de nederzetting tot de grotere nederzettingen die in Brabant zijn onderzocht. De huizen dateren tussen het begin van de jaartelling en 250-276 na Chr.
Lees meer

3000 jaar historie van Best-Aarle opgegraven


In het najaar van 2011 en de lente van 2012 deed een team archeologen van Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv) en Diachron UvA bv opgravingen in Aarle in de gemeente Best. Op deze plek konden de archeologen in een groot gebied de bewoningsgeschiedenis en het landgebruik over een periode van enkele duizenden jaren onderzoeken. Een bijzondere situatie, want vanaf de late bronstijd tot nu is er bijna continu bewoning geweest in Aarle.
Lees meer

Romeinse nederzetting opgegraven bij Budel-Noord


Van juni tot augustus 2009 heeft BAAC bv een opgraving uitgevoerd aan de Europalaan-Noord, aan de noordrand van de bebouwde kom van Budel. Uit de opgraving blijkt dat op de locatie van de voormalige Duitse School een Romeins dorpje aanwezig was dat bestond uit meerdere boerderijen. In totaal is een oppervlak van ca.12.200 m2 onderzocht. De nederzetting lijkt al vanaf de 1ste eeuw aanwezig te zijn en door te lopen tot in de late 3e eeuw, een periode die in onze streken als onrustig te boek staat vanwege de opkomst van de volkverhuizingen. Germaanse stammen van buiten het Romeinse rijk vielen toen onze streken binnen. Regionaal archeologisch onderzoek toont aan dat de meeste Romeinse nederzettingen rond 250 verlaten worden en soms zelfs worden platgebrand. Naast Romeins importaardewerk werd ook een bijzondere vondst gedaan tijdens de opgravingen. Het gaat om een 3e eeuwse bronzen ring waarin een gem is gezet met daarop een primitieve afbeelding van de Romeine godheid Mars. De gem is het vierde exemplaar wat we uit de regio Zuidoost-Brabant kennen.
Lees meer

Karolingische muntschat in het Bossche Broek, 's-Hertogenbosch


Tijdens het afplaggen van een terrein in het Bossche Broek, ten zuiden van 's-Hertogenbosch, werd in het najaar van 2009 door een oplettende detectoramateur een aantal kleine zilveren muntjes gevonden. Nader onderzoek maakte duidelijk dat het om een kleine muntschat ging die hier in de Karolingische tijd is begraven of verloren.
Lees meer

Massagraf Franse Soldaten te Bastion Baselaar te 's-Hertogenbosch


's Hertogenbosch, 15 mrt 2011. Tijdens werkzaamheden voor het verplanten van een boom op Bastion Baselaar in 's-Hertogenbosch stuitten grondwerkers in februari 2011 onverwacht op menselijke botten. Aanvankelijk werd de politie ingeschakeld maar al snel werd duidelijk dat het om historisch skeletmateriaal ging en werd een opgraving gestart door de afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten van de gemeente 's- Hertogenbosch. Daarbij kwam een massagraf tevoorschijn van zo'n 70 skeletten. Historisch onderzoek maakte duidelijk dat het vermoedelijk ging om Franse soldaten die hier in 1794-1795 zijn begraven.
Lees meer

Smouse Kerkhof Geffen, gemeente Maasdonk


Geffen, 26 mrt 2012. Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O), geofysisch onderzoek. Op initiatief van de Heemkundewerkgroep 'Vladerack' te Geffen is op 27 oktober 2011 door het archeologisch bedrijf ArcheoPro uit Eijsden een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) uitgevoerd op de Joodse begraafplaats 'Het Smouse Kerkhoff' te Geffen, gemeente Maasdonk. Uit het goed onderbouwde rapport over het grondradaronderzoek blijkt dat er veel meer graven aanwezig zijn dan grafzerken. De graven liggen dicht op elkaar binnen de huidige begrenzing van de begraafplaats. Buiten de omheining zijn geen graven meer gevonden. Uit het grondradar onderzoek komt naar voren dat er drie niveaus zijn te onderscheiden. In het eerste niveau van maaiveld tot circa 0,5 meter diepte. zijn veel (1088 stuks) individuele 'reflecties' waargenomen inclusief duidelijk aanwezige grote stukken steen. Een gedeelte hiervan zullen grafstenen zijn. Het tweede niveau ligt op 1 tot 1,5 meter onder het maaiveld. Hierin bevinden zich de graven. De hoeveelheid graven is door de vele reflecties en wisselende eigenschappen van de graven niet vast te stellen. Het derde niveau bevind zich op ruim 1.5 meter. In de noordwesthoek van de begraafplaats is een geologische laag aangetroffen die mogelijk met oerbanken in het zand te maken heeft.

Uit de gegevens van het grondradaronderzoek is te zien dat de oriëntatie van de aanwezige graven overeen komt met de oriëntatie van de grafzerken. Van enkele graven is de exacte locatie vastgesteld.
Lees meer

Jaargang

Blad

Auteur

Plaats

Toponiem

Materiaal

Vroegste periode

Laatste periode

1974/1976 1 Asten Heusden natuursteen (jadeïet) neolithicum neolithicum
1974/1976 1 Hoogeloon Kabouterberg vuursteen neolithicum neolithicum
1974/1976 2 Vierlingsbeek Boxmeer vuursteen neolithicum neolithicum
1974/1976 4 Maarheeze Maarheeze vuursteen neolithicum neolithicum
1974/1976 5 Oirschot Oirschot VII vuursteen neolithicum neolithicum
1974/1976 5 Berghem Waatselaar aardewerk, brons laat-neolithicum bronstijd
1974/1976 8 Cuijk Vianen aardewerk laat-neolithicum laat-neolithicum
1974/1976 9 Beers Groot-Linden, Kraaienberg aardewerk laat-neolithicum laat-neolithicum
1974/1976 9 Nistelrode Nistelrode aardewerk, crematie late-bronstijd vroege-ijzertijd
1974/1976 9 Oosterhout Vraggelen, Hereweg aardewerk late-bronstijd vroege-ijzertijd
1974/1976 12 G.J. Verwers Oss-IJsselstraat IJsselstraat diversen late-bronstijd Romeinse tijd
1974/1976 16 Oss-IJsselstraat IJsselstraat Brons en ijzer bronstijd ijzertijd
1974/1976 17 Beers Kraaienberg sporen, aardewerk ijzertijd ijzertijd
1974/1976 19 Bladel Bladel sporen, aardewerk vroeg- ijzertijd vroege-ijzertijd
1974/1976 20 Grave Cuijkse Steeg, Escharen aardewerk, ijzer en glas Romeinse tijd Romeinse tijd
1974/1976 21 Oss-Ussen Ussen sporen, aardewerk ijzertijd Romeinse tijd
1974/1976 22 Boxtel Luissel sporen, aardewerk ijzertijd Romeinse tijd
1974/1976 24 Hilvarenbeek Driehuizen, Kleine Voort aardewerk Romeinse tijd Romeinse tijd
1974/1976 26 Berghem Waatselaar aardewerk, fibula ijzertijd Romeinse tijd
1974/1976 31 Riethoven Heesmortel aardewerk, crematie Romeinse tijd Romeinse tijd
1974/1976 32 Oss Ossermeer aardewerk, natuursteen, bouwmateriaal late-ijzertijd Romeinse tijd
1974/1976 34 Beers Groot Linden nederzettingssporen waaronder waterputten en aardewerk ijzertijd middeleeuwen
1974/1976 36 Moergestel Molenakkers aardewerk vroege-middeleeuwen vroege-middeleeuwen
1974/1976 36 Grave Esterveldbaan - Graafse Raam aardewerk vroege-middeleeuwen late-middeleeuwen
1974/1976 38 's-Hertogenbosch Gertru muurfundamenten, stadsgracht, aardewerk, botmateriaal late-middeleeuwen late-middeleeuwen
1974/1976 40 Bergen op Zoom Lievevrouwestraat 43-5 aardewerk nieuwe tijd nieuwe tijd
1974/1976 40 Bergen op Zoom Noord-Zijde Haven pottebakkersoven nieuwe tijd nieuwe tijd
1974/1976 43 Lith Maas ijzer onbekend onbekend
1977/1978 13 's-Hertogenbosch, Empel Koornwaard vuurstenen en benen werktuigen en natuursteen midden-paleolithicum neolithicum
1977/1978 17 Lith, Kessel Koornwaard vuursteen midden-paleolithicum midden-paleolithicum
1977/1978 18 Bladel Bladel vuursteen midden-paleolithicum midden-paleolithicum
1977/1978 20 Boxmeer Luneven vuursteen laat-paleolithicum vroeg- of midden-neolithicum
1977/1978 20 L.P. Lauwe Kooijmans Beers, Groot Linden Kraaienberg grondsporen, vuursteen, aardewerk neolithicum neolithicum
1977/1978 22 Oisterwijk Oisterwijk vuursteen neolithicum neolithicum
1977/1978 22 Teteringen Lage Vugt vuursteen neolithicum neolithicum
1977/1978 23 Tilburg Kapelmeesterlaan vuursteen neolithicum neolithicum
1977/1978 24 Eindhoven Blixsembosch vuursteen neolithicum neolithicum
1977/1978 25 Beers Meische Voort vuursteen neolithicum neolithicum
1977/1978 25 Veldhoven Onze Lieve Vrouwendijk brons bronstijd bronstijd
1977/1978 28 Boxmeer, Beugen Maasoever brons bronstijd bronstijd
1977/1978 28 Beers, Nieuw Gassel Krekelberg brons bronstijd ijzertijd
1977/1978 28 Beex, G. Moergestel Molenakkers aardewerk, grondsporen bronstijd ijzertijd
1977/1978 33 Ravenstein, Deursen Rondestraat aardewerk, crematie, glazen armband, basaltlava, metaal, munt ijzertijd vroege-middeleeuwen
1977/1978 34 Erp Aa aardewerk ijzertijd ijzertijd
1977/1978 35 G.J. Verwers Oss Ussen diversen, waaronder grondsporen, aardewerk bronstijd Romeinse tijd
1977/1978 38 's-Hertogenbosch Maaspoort I - Schaapskooi grondsporen, aardewerk ijzertijd ijzertijd
1977/1978 41 's-Hertogenbosch Maaspoort aardewerk, basaltlava, botmateriaal, houtskool ijzertijd Romeinse tijd
1977/1978 43 Cuijk Padbroek - Vossehol grondsporen, aardewerk, glazen armband, basaltlava ijzertijd Romeinse tijd
1977/1978 46 Bladel Kriekeschoor grondsporen, aardewerk, glas, munten, fibulae ijzertijd Romeinse tijd
1977/1978 47 Boxmeer Sambeek aardewerk, crematieresten Romeinse tijd Romeinse tijd
1977/1978 49 Lith Teeffelen brons, aardewerk, glazen armbanden, munten bronstijd middeleeuwen
1977/1978 54 Hoogeloon Hoogpoort munt Romeinse tijd Romeinse tijd
1977/1978 55 Nieuw-Ginneken Ulvenhout aardewerk middeleeuwen middeleeuwen
1977/1978 56 Heusden Heesbeen grondsporen en aardewerk ijzertijd middeleeuwen
1977/1978 57 Nieuw-Ginneken Galder grondsporen, aardewerk, spinklos, slijp- en maalsteen middeleeuwen middeleeuwen
1977/1978 58 Moergestel Molenakkers aardewerk, spinklos, glazen strijker, grondsporen en maalstenen middeleeuwen middeleeuwen
1977/1978 64 Steenbergen Gasthuisstraat funderingen middeleeuwen nieuwe tijd
1977/1978 67 Bakel en Milheze Bakel aardewerk middeleeuwen middeleeuwen
1977/1978 68 H. Stoepker Tilburg kasteel grondsporen, aardewerk, glas, bouwmateriaal middeleeuwen nieuwe tijd
1977/1978 72 H.L. Janssen 's-Hertogenbosch Markt grondsporen, diverse materialen middeleeuwen nieuwe tijd
1977/1978 72 H.L. Janssen 's-Hertogenbosch Postelstraat grondsporen, diverse materialen middeleeuwen nieuwe tijd
1977/1978 82 Schijndel Schijndel - Aa stenen bijl van eland gewei ijzertijd middeleeuwen
1985/1987 13 N. Arts 's-Hertogenbosch Maasplas bot laat-paleolithicum mesolithicum
1985/1987 15 J. Deeben Geldrop Groote Heide grondsporen, lithisch materiaal laat-paleolithicum vroeg-mesolithicum
1985/1987 21 N. Arts 's-Hertogenbosch Maaspoort lithisch vroeg-mesolithicum vroeg-mesolithicum
1985/1987 23 N. Arts Moergestel Akker westrand van Reusel bij Broekzijde lithisch vroeg-neolithicum laat-neolithicum
1985/1987 26 N. Arts Waalre Willibrorduslaan lithisch midden-neolithicum laat-neolithicum
1985/1987 27 Loon op Zand aspergeveld lithisch mesolithicum neolithicum
1985/1987 28 Schaijk Luytenbroek lithisch mesolithicum neolithicum
1985/1987 29a Alphen en Riel Alphen, Oude Maastrichtse baan lithisch niet genoemd niet genoemd
1985/1987 29b F.T.S. Brounen Beers Gassel I aardewerk vroeg-neolithicum vroeg-neolithicum
1985/1987 30 Beers Gassel II lithisch, aardewerk, metaal laat-paleolithicum laat-paleolithicum
1985/1987 31 Vessem akker lithisch mesolithicum mesolithicum
1985/1987 32 Heeswijk-Dinther nabij Loosbroek aardewerk laat-neolithicum midden bronstijd
1985/1987 33a Veldhoven Veldhoven lithisch midden-neolithicum midden-bronstijd
1985/1987 33b H. Fokkens Beers Groot Linden, noord van de Kraaijenbergse plas aardewerk, bot midden-neolithicum late-bronstijd
1985/1987 35 Beers Beers metaal midden-bronstijd midden-bronstijd
1985/1987 36a Lith grondwerk sluizen bij Lith metaal midden-bronstijd midden-bronstijd
1985/1987 36b E. Jungerius, E. Sloos, A. Fokkens 's-Hertogenbosch Empel grondsporen, aardewerk midden-bronstijd ijzertijd
1985/1987 41 H. Fokkens Oss Ussen grondsporen midden-bronstijd late-ijzertijd
1985/1987 44 AWN-afdeling 24 (Midden-Brabant) Loon op Zand Rijksweg A261 grondsporen vroege-ijzertijd vroege-ijzertijd
1985/1987 47 Den Dungen Kloosterstraat grondsporen, aardewerk midden-bronstijd Romeinse tijd
1985/1987 48 Cuijk Korte Molenstraat grondsporen, aardewerk vroege-ijzertijd late-bronstijd
1985/1987 50 Ravenstein west van Dennenburg grondsporen, aardewerk late-bronstijd vroege-ijzertijd
1985/1987 51 Megen Megen lithisch midden-ijzertijd late-ijzertijd
1985/1987 52 Hoogeloon tussen Hoogeloon en Hapert munten ijzertijd ijzertijd
1985/1987 54 Veghel Veghel aardewerk Romeinse tijd Romeinse tijd
1985/1987 55a Lith Teeffelen metaal Romeinse tijd Romeinse tijd
1985/1987 55b Cuijk Grotestraat grondsporen, metaal, bot, glas, aardewerk Romeinse tijd Romeinse tijd
1985/1987 62a Cuijk Korte Molenstraat grondsporen, metaal Romeinse tijd Romeinse tijd
1985/1987 62b Cuijk Heeswijk aardewerk Romeinse tijd Romeinse tijd
1985/1987 62c Cuijk Waaistraat aardewerk, metaal, munten Romeinse tijd Romeinse tijd
1985/1987 66a Grave Escharen, visvijver langs de Raam grondsporen, aardewerk laat-Romeinse tijd late-middeleeuwen
1985/1987 66b Grave Escharense Veld metaal Romeinse tijd Romeinse tijd
1985/1987 67 Heusden Heesbeen metaal laat-Romeinse tijd laat-Romeinse tijd
1985/1987 69 Megen Macharen aardewerk Romeinse tijd vroege-middeleeuwen
1985/1987 71a Beers Gassel III grondsporen, aardewerk vroege-middeleeuwen vroege-middeleeuwen
1985/1987 71b E. Heidinga, H.A. Vreenegoor Beers Gassel IV, Over de Voort grondsporen, aardewerk vroege-ijzertijd vroege-middeleeuwen
1985/1987 76 Haps noordoosten van de kern van het dorp aardewerk, metaal, munten neolithicum late-middeleeuwen
1985/1987 78 Halsteren langs het Maaipad aardewerk vroege-middeleeuwen vroege-middeleeuwen
1985/1987 79 Heusden stortgrond opgraving kasteel metaal middeleeuwen middeleeuwen
1985/1987 80 Sint-Oedenrode langs de Provinciale weg grondsporen, aardewerk middeleeuwen middeleeuwen
1985/1987 83 Lith Kessel aardewerk middeleeuwen middeleeuwen
1985/1987 85 Ossendrecht Ossendrecht grondsporen, aardewerk, leer middeleeuwen middeleeuwen
1985/1987 88 Beek en Donk Karstraat bij het gehucht Heereind grondsporen,aardewerk late-middeleeuwen late-middeleeuwen
1985/1987 89 Oss Horzak grondsporen, aardewerk late-ijzertijd late-middeleeuwen
1994/1996 10 Wouw Smalle Beek lithisch mesolithicum neolithicum
1994/1996 13 Rosmalen Tweeberg lithisch neolithicum neolithicum
1994/1996 16 Geldrop, Huisvennen Klein Huisven lithisch neolithicum neolithicum
1994/1996 18 Uden diverse velden lithisch neolithicum neolithicum
1994/1996 20a Deurne Helenaveen lithisch neolithicum neolithicum
1994/1996 20b Berkel-Enschot Hoog Heukelum lithisch neolithicum neolithicum
1994/1996 20c Sint Michielsgestel onbekend lithisch neolithicum neolithicum
1994/1996 22 Grave Escharen lithisch laat-paleolithicum bronstijd
1994/1996 24a Oss Paalakkerweg aardewerk, lithisch neolithicum neolithicum
1994/1996 24b Hoogeloon akker metaal bronstijd bronstijd
1994/1996 26 L. Theunissen Oss Kennedybaan aardewerk, lithisch, bot neolithicum bronstijd
1994/1996 27 P. Drenth, E. Kleij Sint Michielsgestel grens met Den Dungen metaal bronstijd bronstijd
1994/1996 29 Loon op Zand Loonse Duinen aardewerk ijzertijd ijzertijd
1994/1996 32 Mierlo de Loo grondsporen ijzertijd ijzertijd
1994/1996 35 Boxtel Boxtel grondsporen, lithisch Romeinse tijd Romeinse tijd
1994/1996 36 Megen akker aardewerk, metaal Romeinse tijd Romeinse tijd
1994/1996 38a Vught nabij kasteel Maurick metaal Romeinse tijd Romeinse tijd
1994/1996 38b Lith akker in Lithoijen aardewerk Romeinse tijd Romeinse tijd
1994/1996 39 Wouw akker bij kasteel van Wouw aardewerk Romeinse tijd Romeinse tijd
1994/1996 40 Grave Escharen metaal Romeinse tijd vroege-middeleeuwen
1994/1996 41 St Michielsgestel bij kasteel Nieuw Herlaer metaal Romeinse tijd Romeinse tijd
1994/1996 42 Oirschot akker metaal Romeinse tijd Romeinse tijd
1994/1996 45 Berkel Enschot rondweg Tilburg grondsporen Romeinse tijd vroege-middeleeuwen
1994/1996 47a Heusden provinciale weg metaal vroege-middeleeuwen vroege-middeleeuwen
1994/1996 47b Lith Oijen aardewerk, metaal vroege-middeleeuwen vroege-middeleeuwen
1994/1996 48a Megen akker metaal vroege-middeleeuwen vroege-middeleeuwen
1994/1996 48b Boxtel Munsel metaal vroege-middeleeuwen vroege-middeleeuwen
1994/1996 49a Sint-Oedenrode akker metaal vroege-middeleeuwen vroege-middeleeuwen
1994/1996 49b Oirschot noordwest van de dorpskern metaal middeleeuwen middeleeuwen
1994/1996 49c Veghel Dorshout aardwerk vroege-middeleeuwen middeleeuwen
1994/1996 51 Lieshout Nieuwenhof, De Schop grondsporen middeleeuwen middeleeuwen
1994/1996 53 Berkel-Enschot De Herd grondsporen middeleeuwen middeleeuwen
1994/1996 54 Gemert voormalige textielfabriek Raaymakers grondsporen, aardewerk middeleeuwen middeleeuwen
1994/1996 56 Heeze Oude Kerkhof grondsporen, aardewerk ijzertijd middeleeuwen
1994/1996 57 Bergen op Zoom Zuivelstraat, Kettingstraat grondsporen, aardewerk, metaal middeleeuwen middeleeuwen
1994/1996 59a Waspik langs de Maasroute metaal nieuwe tijd nieuwe tijd
1994/1996 59b Moergestel Heikant metaal nieuwe tijd nieuwe tijd
1994/1996 60 Oosterhout Rulstraat aardewerk, metaal nieuwe tijd nieuwe tijd
1994/1996 63 Oss Hooghuisstraat grondsporen, hout, aardewerk nieuwe tijd nieuwe tijd
1979/1980 13 Someren Maarheezerdijk vuursteen, natuursteen laat-paleolithicum neolithicum
1979/1980 14 Den Dungen Den Dungen vuursteen neolithicum neolithicum
1979/1980 14 Heeswijk-Dinther Dinther natuursteen neolithicum neolithicum
1979/1980 15 Rijsbergen Pannehoefse Baan natuursteen neolithicum neolithicum
1979/1980 16 Ravenstein, Dennenburg Hillekamp vuursteen, grondsporen neolithicum neolithicum
1979/1980 17 Sanden, W. v.d. Budel Maarheeze vuursteen, natuursteen neolithicum neolithicum
1979/1980 17 Lith Teeffelen vuursteen, aardewerk, munten neolithicum middeleeuwen
1979/1980 19 Oirschot Straten vuursteen neolithicum bronstijd
1979/1980 19 Hilvarenbeek Hilvarenbeek vuursteen neolithicum bronstijd
1979/1980 20 Grave, Escharen Raam, Rotseweg grondsporen, aardewerk neolithicum Ijzertijd
1979/1980 21 Beers Gassel brons bronstijd bronstijd
1979/1980 21 Lith Kessel brons bronstijd bronstijd
1979/1980 22 Heusden Herpt brons bronstijd bronstijd
1979/1980 23 Boxmeer Heerstraat grondsporen, aardewerk, natuursteen bronstijd ijzertijd
1979/1980 24 Moergestel Molenakkers grondsporen, aardewerk ijzertijd ijzertijd
1979/1980 25 Nuland Hoefgraaf aardewerk, natuursteen ijzertijd ijzertijd
1979/1980 26 Nieuw-Ginneken Ulvenhout aardewerk ijzertijd middeleeuwen
1979/1980 27 J. Slofstra Bladel Kriekeschoor grondsporen, aardewerk, vuursteen, hout, pollen ijzertijd ijzertijd
1979/1980 29 G.J. Verwers Oss Ussen grondsporen en diverse materialen ijzertijd Romeinse tijd
1979/1980 31 Nistelrode Nistelrode aardewerk ijzertijd Romeinse tijd
1979/1980 32 Slofstra, J. Hoogeloon Kerkakkers grondsporen / diverse materialen Romeinse tijd Romeinse tijd
1979/1980 34 Lith Kessel (I) lood Romeinse tijd Romeinse tijd
1979/1980 35 Lith Kessel (II) brons, email Romeinse tijd Romeinse tijd
1979/1980 36 Boxmeer Heerstraat grondsporen, aardewerk, grind, crematie, ijzer Romeinse tijd Romeinse tijd
1979/1980 37 Grave, Escharen Raam, Hooge Burcht grondsporen, aardewerk, hout, bouwmateriaal, brons, munten Romeinse tijd Romeinse tijd
1979/1980 41 Boxmeer Sambeek aardewerk middeleeuwen middeleeuwen
1979/1980 42 Cuijk Het Riet aardewerk, houtskool, verbrand leem, dakpan, ijzerslakken, grondsporen Romeinse tijd middeleeuwen
1979/1980 42 Grave Escharen, Rotseweg aardewerk, munten, metaal middeleeuwen middeleeuwen
1979/1980 44 Ravenstein Dennenburg aardewerk, metaal divers, glas middeleeuwen middeleeuwen
1979/1980 45 Lith Teeffelen brons middeleeuwen middeleeuwen
1979/1980 46 H.H. van Regieren Altena Valkenswaard Dommelen grondsporen en diverse materialen middeleeuwen middeleeuwen
1979/1980 49 Oss Eikenboomgaard grondsporen, aardewerk, glas middeleeuwen middeleeuwen
1979/1980 54 W. v.d. Sanden Helmond Binderen grondsporen, funderingen, natuursteen, bouwmateriaal, botmateriaal, metaal middeleeuwen nieuwe tijd
1979/1980 55 Veldhoven Polkestraat hout, plaggen, aardewerk middeleeuwen middeleeuwen
1979/1980 57 's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch
1979/1980 68 Leende Leenderstrijp grondsporen, hout, plaggen, aardewerk middeleeuwen middeleeuwen
1979/1980 70 Zevenbergen kasteel Zevenbergen muurfunderingen, poeren, aardewerk, bouwmateriaal, metaal middeleeuwen middeleeuwen
1979/1980 71 H. Stoepker Berkel-Enschot Akkerweg "munten, aardewerk, gronsporen, funderingen, hout, " middeleeuwen nieuwe tijd
1981/1982 13 W. Roebroeks Eindhoven Tongelreep vuursteen midden-paleolithicum midden-paleolithicum
1981/1982 14 N. Arts Tilburg Lepelare Zand vuursteen, natuursteen mesolithicum mesolithicum
1981/1982 16 L.P. Lauwe Kooijmans Beers Gassel vuursteen, natuursteen, aardewerk neolithicum neolithicum
1981/1982 19 L.P. Lauwe Kooijmans "Grave " De Zitterd vuursteen, aardewerk, grondsporen, hout neolithicum middeleeuwen
1981/1982 20 Beers Gassel vuursteen neolithicum neolithicum
1981/1982 22 Vierlingsbeek Langstraat natuursteen neolithicum Neolithicum
1981/1982 22 Drunen Elshout vuursteen neolithicum neolithicum
1981/1982 23 Cuijk Padbroek vuursteen neolithicum neolithicum
1981/1982 23 Boxmeer Beugen natuursteen mesolithicum neolithicum
1981/1982 23 Boxmeer Heerstraat vuursteen neolithicum neolithicum
1981/1982 24 L.B.M. Verhart Megen Haren vuursteen neolithicum neolithicum
1981/1982 25 Lith Teeffelen vuursteen neolithicum neolithicum
1981/1982 26 Schaijk Gaalsche Heide natuursteen neolithicum neolithicum
1981/1982 26 Eersel Grootgoor vuursteen neolithicum bronstijd
1981/1982 27 Gilze-Rijen Raakeind vuursteen neolithicum bronstijd
1981/1982 27 Beers Gassel aardewerk, vuursteen neolithicum bronstijd
1981/1982 28 Nistelrode Vorssel aardewerk bronstijd bronstijd
1981/1982 29 Vught Cromvoirt brons bronstijd bronstijd
1981/1982 29 Deurne sportpark brons bronstijd bronstijd
1981/1982 30 H. Stoepker Dongen kasteel Dongen brons bronstijd bronstijd
1981/1982 31 Boxmeer Luneven gronsporen, aardewerk, hout Ijzertijd Ijzertijd
1981/1982 32 Lith Kessel ijzer Ijzertijd Ijzertijd
1981/1982 34 Lith Teeffelen aardewerk, metaal, munt Ijzertijd middeleeuwen
1981/1982 34 P.W. van den Broeke, W. van der Sanden Oss Ussen grondsporen en vele soorten materiaal Ijzertijd Romeinse tijd
1981/1982 39 Lith Teeffelen brons Romeinse tijd vroege-middeleeuwen
1981/1982 41 Oosterhout Kasteeldreef aardewerk, metaal ijzertijd Romeinse tijd
1981/1982 43 Nieuw-Ginneken Notsel aardewerk, glas, leem, natuursteen, ijzerslak ijzertijd Romeinse tijd
1981/1982 44 Beers Gassel brons Romeinse tijd Romeinse tijd
1981/1982 45 Grave Escharen brons Romeinse tijd vroege-middeleeuwen
1981/1982 47 Grave De Zitterd brons vroege-middeleeuwen vroege-middeleeuwen
1981/1982 47 Schaijk Gaalsche Heide aardewerk middeleeuwen middeleeuwen
1981/1982 48 H.H. van Regteren Altena, F. Theuws Valkenswaard Dommelen grondsporen en veel diverse materialen ijzertijd middeleeuwen
1981/1982 52 H.H. van Regteren Altena Bergeijk Eerselsedijk grondsporen en veel diverse materialen middeleeuwen middeleeuwen
1981/1982 54 J.R. Magendans Breda Catharinastraat grondsporen, aardewerk, funderingen middeleeuwen nieuwe tijd
1981/1982 56 Lith Kessel I natuursteen middeleeuwen middeleeuwen
1981/1982 56 Lith Kessel II hout, sintels middeleeuwen middeleeuwen
1981/1982 59 Heesch Rijksweg aardewerk middeleeuwen middeleeuwen
1981/1982 59 H.L. Janssen Heeswijk-Dinther Heilaren - Hommelsedijk grondsporen, aardewerk, funderingen middeleeuwen nieuwe tijd
1981/1982 73 's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch
1981/1982 78 Bergen op Zoom de Olifant aardewerk, muurwerk middeleeuwen nieuwe tijd
1983/1984 13 N. Arts Best Oirschot V vuursteen, crematie, houtskool, grondspoor mesolithicum mesolithicum
1983/1984 15 Loon op Zand Plakkeven natuursteen mesolithicum mesolithicum
1983/1984 16 Mill Sint Hubert vuursteen neolithicum neolithicum
1983/1984 17 Geertruidenberg Kerkstraat vuursteen neolithicum neolithicum
1983/1984 18 Helmond Mierlo-Hout vuursteen neolithicum neolithicum
1983/1984 19 Drunen Drunen vuursteen neolithicum neolithicum
1983/1984 19 Hilvarenbeek Sportparklaan vuursteen neolithicum neolithicum
1983/1984 21 Moergestel Moergestel aardewerk, grondspoor neolithicum neolithicum
1983/1984 21 Beers Gassel natuursteen, vuursteen, aardewerk mesolithicum neolithicum
1983/1984 25 Berghem Waatselaar aardewerk neolithicum Romeinse tijd
1983/1984 25 Berkel-Enschot Berkel vuursteen neolithicum neolithicum
1983/1984 26 Grave Escharen brons bronstijd bronstijd
1983/1984 27 Goirle Rechte Heide nvt bronstijd bronstijd
1983/1984 29 Rosmalen Rosmalen brons bronstijd bronstijd
1983/1984 30 Oosterhout Eindse Pad aardewerk bronstijd bronstijd
1983/1984 30 Lith Kessel ijzer Ijzertijd Ijzertijd
1983/1984 31 Den Dungen Kloosterstraat vuursteen, glas, aardewerk Ijzertijd Ijzertijd
1983/1984 33 Grave De Zitterd munt, aardewerk, hout, grondsporen Romeinse tijd Romeinse tijd
1983/1984 33 Helmond Mierlo-Hout, Houtse Beemd natuursteen Romeinse tijd Romeinse tijd
1983/1984 34 Lith Kessel brons Romeinse tijd Romeinse tijd
1983/1984 37 Schaijk Munsche Hei aardewerk bronstijd middeleeuwen
1983/1984 37 Oosterhout Eindse Pad aardewerk bronstijd middeleeuwen
1983/1984 37 Grave Velp aardewerk, brons middeleeuwen middeleeuwen
1983/1984 38 Grave Escharen brons middeleeuwen middeleeuwen
1983/1984 38 A. Verhoeven Oirschot Oude Grintweg hout, aardewerk, bot, natuursteen, leem, sintel middeleeuwen middeleeuwen
1983/1984 38 A. Verhoeven Oirschot Notel hout middeleeuwen middeleeuwen
1983/1984 41 Eindhoven Eckart aardewerk, middeleeuwen middeleeuwen
1983/1984 41 Helmond d'Oude Huys grondsporen en vele diverse materialen middeleeuwen middeleeuwen
1983/1984 44 Lith Kessel I ijzer middeleeuwen middeleeuwen
1983/1984 44 Lith Kessel II hout middeleeuwen middeleeuwen
1983/1984 47 Oss De Lievekamp hout middeleeuwen middeleeuwen
1983/1984 48 's-Hertogenbosch
1983/1984 661 Steenbergen Grote en Kleine Kerkstraat funderingen, muurwerk, aardewerk middeleeuwen nieuwe tijd
1983/1984 65 Dongen Hervormde kerk funderingen, bouwmateriaal, botmateriaal, textiel middeleeuwen nieuwe tijd
1983/1984 67 Den Dungen Kloosterstraat natuursteen middeleeuwen middeleeuwen
1989/1990 136 's-Hertogenbosch Maurik vuursteen, natuursteen mesolithicum mesolithicum
1989/1990 136 Bakel-Milheeze Groote Peel natuursteen mesolithicum mesolithicum
1989/1990 137 N. Arts Helmond Stiphouts Broek vuursteen, natuursteen mesolithicum neolithicum
1989/1990 138 Baarle-Nassau Ulicoten vuursteen neolithicum neolithicum
1989/1990 139 Oosterhout Den Hout (N) vuursteen neolithicum neolithicum
1989/1990 140 Boxmeer Sambeek vuursteen, aardewerk neolithicum ijzertijd
1989/1990 140 Nuland Nuland aardewerk bronstijd bronstijd
1989/1990 140 Eindhoven TU-Diaconessenhuis brons bronstijd bronstijd
1989/1990 140 Heeswijk-Dinther Beekgraaf brons bronstijd bronstijd
1989/1990 142 Budel Dorplein - Hoort vuursteen, aardewerk bronstijd ijzertijd
1989/1990 143 Beek en Donk Lieshoutseweg grondsporen, aardewerk, bronstijd middeleeuwen
1989/1990 146 Son en Breugel Hooidonksche Akkers brons, munt Ijzertijd Ijzertijd
1989/1990 146 Cuijk I Maartenshof - Grotestraat brons Romeinse tijd Romeinse tijd
1989/1990 147 Someren Ooyvaarsrijt aardewerk ijzertijd middeleeuwen
1989/1990 148 Cuijk II Heeswijkse Kampen en Nutracia-Grotestraat grondsporen, aardewerk, metaal, glas, crematie, houtskool Romeinse tijd Romeinse tijd
1989/1990 150 Lith diverse locaties aardewerk, metaal ijzertijd Romeinse tijd
1989/1990 152 Megen Megen natuursteen Romeinse tijd Romeinse tijd
1989/1990 152 Lith Kessel I natuursteen Romeinse tijd Romeinse tijd
1989/1990 152 Waspik grens met Sprang-Capelle metaal Romeinse tijd Romeinse tijd
1989/1990 155 Lith Kessel II koper Romeinse tijd Romeinse tijd
1989/1990 157 Grave Escharenseveld brons middeleeuwen middeleeuwen
1989/1990 157 Heusden Heusden brons middeleeuwen middeleeuwen
1989/1990 158 Vught Rijksweg hout middeleeuwen middeleeuwen
1989/1990 158 Helmond d'Oude Huys grondsporen en vele diverse materialen middeleeuwen middeleeuwen
1989/1990 161 Waalwijk Waalwijk lood, hout middeleeuwen nieuwe tijd
1991 142 Veghel Havelt natuursteen mesolithicum neolithicum
1991 142 E. Vreenegoor Eersel Schadewijk natuursteen neolithicum neolithicum
1991 142 N. Arts Gemert Handel natuursteen laat-paleolithicum neolithicum
1991 144 Nistelrode natuursteen laat-paleolithicum laat-paleolithicum
1991 144 M. Wansleeben, L.B.M. Verhart Beers Linden, de Geest vuursteen, grondsporen, aardewerk neolithicum neolithicum
1991 144 N. Arts Vessem Knegsel vuursteen neolithicum neolithicum
1991 148 N. Arts Liempde Hezelaarse Akkers vuursteen neolithicum neolithicum
1991 149 N. Arts Waalre Tongelreep vuursteen neolithicum neolithicum
1991 149 Teteringen Teteringen brons bronstijd bronstijd
1991 149 Beers Gassel brons bronstijd bronstijd
1991 150 H. den Brok, H. Fokkens Rosmalen Heeseind grondsporen, vuursteen, aardewerk, hout, bot, crematie mesolithicum ijzertijd
1991 152 Berghem brons, aardewerk bronstijd ijzertijd
1991 152 N. Roymans, F.P. Kortlang Someren Waterdael grondsporen, crematie, metaal bronstijd Romeinse tijd
1991 156 Vught A2 Rijksweg glas, lood ijzertijd ijzertijd
1991 157 H. Fokkens Oss Ussen, Schalkskamp Grondsporen en vele soorten materaail bronstijd Romeinse tijd
1991 167 Lith Kessel I brons ijzertijd Romeinse tijd
1991 168 J.E. Bogaers Lith Kessel II messing Romeinse tijd Romeinse tijd
1991 170 Berghem brons, email, munt Romeinse tijd Romeinse tijd
1991 170 Lith Teeffelen brons ijzertijd Romeinse tijd
1991 171 St Michielsgestel Halder gem, brons koper, aardewerk Romeinse tijd Romeinse tijd
1991 172 Vlijmen Vlijmensch Ven brons Romeinse tijd Romeinse tijd
1991 172 Cuijk aardewerk, ijzer, crematie Romeinse tijd Romeinse tijd
1991 173 Schaijk Mun aardewerk Romeinse tijd Romeinse tijd
1991 174 Lieshout Nieuwenhof hout, grondsporen Romeinse tijd Romeinse tijd
1991 174 Oirschot Straten aardewerk, matuursteen, bouwmateriaal, metaal Romeinse tijd Romeinse tijd
1991 175 Aalburg Genderen - Hoge Woerd aardewerk, metaal Romeinse tijd Romeinse tijd
1991 176 Heusden Heesbeen aardewerk, metaal Romeinse tijd vroege-middeleeuwen
1991 177 Schaijk Schaijk aardewerk bronstijd middeleeuwen
1991 177 St Michielsgestel Halder brons middeleeuwen middeleeuwen
1991 178 Berghem Waterstraat aardewerk middeleeuwen middeleeuwen
1990 106 R.C.G.M. Lauwerier Beek en Donk Aa bot en gewei mesolithicum mesolithicum
1990 108 L.B.M. Verhart, M. Wansleben 's-Hertogenbosch Maaspoort, Noorderplas bot, vuursteen, aardewerk, natuursteen, houtskool mesolithicum laat-neolithicum
1990 111 Erp Boerdonk natuursteen mesolithicum vroeg-neolithicum
1990 111 Nieuw-Ginneken Bavel vuursteen midden-neolithicum laat-neolithicum
1990 112 Vught Drongelens kanaal vuursteen neolithicum neolithicum
1990 112 Beek en Donk Leek vuursteen, natuursteen neolithicum neolithicum
1990 112 H. Fokkens Oss Ussen aardewerk, vuursteen laat-neolithicum midden bronstijd
1990 114 H. Fokkens Berlicum Kaathoven grondsporen, aardewerk vroege bronstijd ijzertijd
1990 116 St Michielsgestel Halder brons vroege bronstijd vroege bronstijd
1990 116 St Michielsgestel Gemonde brons midden bronstijd midden bronstijd
1990 116 Helmond Mierlo-Hout grondsporen, aardewerk vroege ijzertijd vroege ijzertijd
1990 119 Heesch Broekhoek grondsporen, aardewerk, natuursteen vroege ijzertijd vroege ijzertijd
1990 119 Heesch Broekhoek grondsporen, aardewerk volle middeleeuwen volle middeleeuwen
1990 120 G.H.J. van Alphen Ravenstein Herpen grondsporen, aardewerk neolithicum midden ijzertijd
1990 121 Someren Waterdael grondsporen, aardewerk vroege ijzertijd middeleeuwen
1990 122 H. Fokkens, M.A.F. van Oorsouw, J.A. Schenk, D.A. Wesselingh Oss Ussen, Schalkskamp grondsporen, aardewerk, etc? ijzertijd Romeinse tijd
1990 133 Beers Gassel grondsporen, aardewerk, brons ijzertijd Romeinse tijd
1990 138 Oss Horzak grondsporen, aardewerk, brons ijzertijd Romeinse tijd
1990 140 Someren Lierop grondsporen, aardewerk Romeinse tijd Romeinse tijd
1990 143 Lith Lithoijen grondsporen, aardewerk, natuursteen, brons ijzertijd vroege middeleeuwen
1990 143 Heusden Heesbeen brons, munt, aardewerk, metaal Romeinse tijd vroege middeleeuwen
1990 144 J. Bazelmans Geldrop Genoenhuis grondsporen, aardewerk Romeinse tijd laat-Romeinse tijd
1990 147 Megen Macharen aardewerk, metaal Romeinse tijd vroege middeleeuwen
1990 148 Veghel Aa aardewerk vroege middeleeuwen vroege middeleeuwen
1990 148 Sint-Michielsgestel Halder brons Romeinse tijd vroege middeleeuwen
1990 149 N. Arts Nuenen Tomakkers hout vroege middeleeuwen volle middeleeuwen
1990 149 N. Arts Veldhoven Molenvelden aardewerk, natuursteen late middeleeuwen late middeleeuwen
1990 150 T. Huijbers Lieshout Nieuwenhof grondsporen, aardewerk, etc. volle middeleeuwen late middeleeuwen
1992 21 Archeologische Vereniging 't Oude Slot Oost-, West- en Middelbeers Westelbeers grondsporen, vuursteen, natuursteen, houtskool, bot, oker laat-paleolithicum mesolithicum
1992 27 W.J.H. Verwers Drunen Afwateringskanaal vuursteen midden-neolithicum midden-neolithicum
1992 27 W.J.H. Verwers Heeswijk-Dinther Haselaarsestraat vuursteen midden-neolithicum laat-neolithicum
1992 28 N. Arts Lith Lithse Ham vuursteen midden-neolithicum laat-neolithicum
1992 28 W.J.H. Verwers Oirschot Oirschot brons bronstijd bronstijd
1992 29 W.J.H. Verwers Tilburg Molenstraat aardewerk mesolithicum ijzertijd
1992 29 W.J.H. Verwers Loon op Zand Loon op Zand grondsporen, aardewerk midden bronstijd vroege ijzertijd
1992 30 W.J.H. Verwers Cuijk Grotestraat grondsporen, aardewerk, glas, brons, ijzer, hout Romeinse tijd Romeinse tijd
1992 32 J.E. Bogaers Veghel Dorshout aardewerk Romeinse tijd Romeinse tijd
1992 33 W.J.H. Verwers Berghem Ravenstein aardewerk Romeinse tijd Romeinse tijd
1992 33 W.J.H. Verwers Aarle-Rixtel Aarle-Rixtel brons vroege middeleeuwen vroege middeleeuwen
1992 33 T. Huijbers Beek en Donk Oude Toren grondsporen, aardewerk, bot, hout, metaal, glas vroege middeleeuwen volle middeleeuwen
1992 37 W.J.H. Verwers Roosendaal Markt grondsporen, aardewerk late middeleeuwen late middeleeuwen
1992 38 M. Vermunt Bergen op Zoom Sint-Maartensgasthuis grondsporen, aardewerk, bouwmateriaal late middeleeuwen nieuwe tijd
1992 39 N. Arts Maarheeze Kasteel Cranendonck aardewerk, metaal, late middeleeuwen nieuwe tijd
1992 40 N. Arts Geldrop Genoenhuis metaal, aardewerk late middeleeuwen late middeleeuwen
1993 127 Tilburg Kunstcluster grondsporen, vuursteen, bot, aardewerk vroeg mesolithicum middeleeuwen
1993 129 E. Drenth Oirschot Kasteren brons late bronstijd late bronstijd
1993 131 Berkel-Enschot Akkerweg grondsporen, aardewerk, crematie, bot vroege ijzertijd midden ijzertijd
1993 133 Veghel Scheifelaar grondsporen, aardewerk, crematie vroege ijzertijd Vroege Ijzertijd
1993 135 Cuijk Schoolstraat aardewerk midden ijzertijd midden ijzertijd
1993 135 Tilburg Stappegoor aardewerk ijzertijd ijzertijd
1993 138 Lith Teeffelen aardewerk, crematie Romeinse tijd Romeinse tijd
1993 138 Oosterhout Molenbuurt Oost grondsporen, aardewerk, hout, etc. Romeinse tijd Romeinse tijd
1993 143 Mierlo Tarwe grondsporen, aardewerk, hout, etc. Romeinse tijd Romeinse tijd
1993 144 Lith Kessel brons, koper, aardewerk, ijzer, hout bronstijd vroege middeleeuwen
1993 146 Aarle-Rixtel Aarle-Rixtel brons vroege middeleeuwen vroege middeleeuwen
1993 146 R. Oosting Oosterhout Heemraadsdam hout late middeleeuwen late middeleeuwen
1993 151 Mill Mill hout nieuwe tijd nieuwe tijd

Doel


De stichting heeft als hoofddoel:


  • Kennis over de archeologie van Noord-Brabant bundelen en verspreiden.

  • De belangstelling voor archeologie en betrokkenheid van de inwoners van Noord-Brabant stimuleren en ondersteunen.

Met in het hoofddoel gestelde wordt mede gestreefd dat de stichting een ontmoetingsplaats is voor de archeologie in Noord-Brabant. In de stichting komen wetenschap, maatschappelijk belang, beroepsarcheologen en vrijwilligers samen. Uitwisseling van informatie, overleg en bundeling van kennis tussen beroepsarcheologen / archeologische organisaties en organisaties van amateurarcheologen, heemkundekringen en andere vrijwilligers.

Vanuit de stichting worden impulsen gegeven voor archeologische beleid en onderzoek in de provincie Noord-Brabant. Voor de stichting is het gehele bodemarchief van belang, dat wil zeggen uit alle perioden. Het bevorderen van samenvattende publicaties over archeologisch onderzoeken in Noord Brabant en syntheses van de uitkomsten. Het entameren van het maatschappelijke debat over de plaats van archeologie en de waarde van archeologische kennis binnen de (cultuurhistorische) ontwikkeling van Brabant. Verbanden leggen tussen archeologie en andere culturele en maatschappelijke sectoren. Door een actief PR beleid zoveel mogelijk inwoners van Noord Brabant bereiken en hun belangstelling wekken voor archeologie als kennisbron voor het verleden van Brabant.

Het NBAG werkt voor het realiseren van deze doelen samen met:


Bestuur van het NBAG:
In het bestuur van de stichting zijn zowel beroepsarcheologen als leden van vrijwilliger organisaties vertegenwoordigd.


De heer P.N.J. van Nistelrooij, Voorzitter/penningmeester
De heer F. van den Dries, secretaris
Mevrouw C. van Beek
Mevrouw R. Berkvens
De heer R. van Genabeek
De heer R. Hemelaar
De heer B. van Eekelen
Mevrouw E. de Nes
De heer C. van den Boom
De heer J. de Raad
Mevrouw M. Peeters
Provinciaal archeoloog, adviseur De heer M.P.W. MeffertDe activiteiten van de stichting zijn o.a:
De stichting organiseert jaarlijks activiteiten waarbij contacten gelegd worden tussen amateurs en beroepsarcheologen. Hiermee wordt de deskundigheid van amateurs verhoogd. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn:

  • de contactdag voor amateurarcheologen met bezoek aan een opgraving of een archeologisch interessante omgeving onder leiding van beroepsarcheologen en onderlinge uitwisseling van ervaringen en gegevens.

  • twee thematische studiedagen voor zowel amateur- archeologen als beroepsarcheologen waarvan één over een specifiek onderwerp zoals bijv. materialenkennis en één over recent archeologisch onderzoek met het accent op de laatste ontwikkelingen in de archeologie.

De stichting bevordert en bewaakt dat er voldoende ondersteuning aan amateurs / vrijwilligers beschikbaar is voor hun rol als lokale belangenbehartiger en 'ogen en oren' van de archeologie. De stichting zal die rol niet zelf opnemen maar wel bevorderen dat op provinciaal niveau in die ondersteuningsfunctie wordt voorzien.

De stichting stimuleert en ondersteunt de uitgave van een periodiek overzicht van uitgevoerde archeologisch onderzoeken binnen de provincie. Over vorm en wie dat overzicht gaat uitgeven worden nog nadere afspraken gemaakt (zoals bijvoorbeeld het opnieuw uitbrengen van een Kroniek). De stichting stimuleert en ondersteunt uitgaven van Noord-Brabantse overzichtsboekwerken. Bijvoorbeeld over nieuwe kennis uit archeologisch onderzoek.

De stichting volgt de ontwikkeling in het cultuurhistorische beleid van de provincie. De stichting stimuleert het opstellen van een provinciale onderzoeksagenda en het daarop te baseren subsidiebeleid van de provincie voor bijzonder onderzoek. De stichting entameert het maatschappelijke debat over de plaats van archeologie en de waarde van archeologische kennis binnen de (cultuurhistorische) ontwikkeling van Brabant.

De stichting Noord-Brabants Archeologisch Genootschap doet actief aan PR rond al deze activiteiten en wil een zo breed mogelijke publiek bereiken.

ContactSecretariaat:

Stichting Noord-Brabants Archeologisch Genootschap
Indigolaan 766
5044SK Tilburg
Tel. 013-5359457

e-mail: nbgarcheologie@gmail.com

De stichting is gevestigd te 's-Hertogenbosch
KvK nummer: 58007539
Bank Rabobank NL29 Rabo 0108584534


Verklaring privacywetgeving:

In 2018 is een Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. Deze AVG geeft aan hoe organisaties met persoonsgegevens dienen om te gaan. Stichting NBAG ging altijd al zeer voorzichtig met uw persoonsgegevens om en wij willen u melden hoe wij dat voortaan gaan doen. Om te beginnen vragen wij van u alleen die gegevens die nodig zijn om met u te kunnen corresponderen. Deze adresgegevens bewaren wij zorgvuldig en worden niet met derden gedeeld. Het is uw recht om ons te vragen welke gegevens wij van u bewaren (NAW) en het is ook uw recht om 'vergeten' te worden. Dat wil zeggen, dat wij uw gegevens op uw verzoek verwijderen. Dit moet binnen 1 maand na uw verzoek gedaan zijn. Voor de volledige tekst: AVG


Jaarverslag 2023

Nuttige websites